Enter your keyword

ស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សថ្មីសម្រាប់ការមកសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាម៉ៅសេទុង មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាម៉ៅសេទុង បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលមានទីតាំងនៅអគារ​លេខ២២៣ & ២២៧ មហាវិថី​ម៉ៅ​សេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយ​ព្រៃ ខណ្ឌបឹង​កេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាច​ក្រកម្ពុជា សិក្សាបន្ថែម

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសពួកយើង?

  • គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម
  • ជម្រើសក្នុងការសិក្សា
  • បុគ្គលិកសិក្សាដែលមានសមត្ថភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់
  • បរិយាកាសសិក្សាដ៏ល្អ
  • កម្មវិធីសិក្សា
  • ទីតាំងសិក្សាប្រកបដោយភាពងាយស្រួល

Health and Safety Updates

Protect yourself, your family, and the community by getting vaccinated. We value everyone around us so, 98% of our staff and teachers are fully vaccinated with a weekly test to ensure our students’ and parents’ security and safety inside our institution.

ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្ត

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ដែលមានបុគ្គលិក ៥ នាក់ និងសិស្ស ៤២៥ នាក់ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ គឺជាសាលាភាសាអង់គ្លេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធីសិក្សា

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ដែលមានបុគ្គលិក ៥ នាក់ និងសិស្ស ៤២៥ នាក់ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ គឺជាសាលាភាសាអង់គ្លេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបន្សាំកុមារតូចទៅក្នុងការសិក្សា។ កម្មវិធី Pre-kid ដើរតួជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារតូច តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាដែលជំរុញនូវភាពសកម្ម។

កម្មវិធីសិក្សា Kid

នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ យើងផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីសិក្សា Kid ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេស និងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុរហូតដល់ ១៣ ឆ្នាំ។ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីថ្នាក់សិក្សាពេញម៉ោង ដែលបញ្ចូលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃភាសាអង់គ្លេសទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (GEP)

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (GEP) គឺជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមាន ១២ កម្រិត។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះ គឺចង់អោយសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ទទួលបានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ សិស្សានុសិស្សនឹងមានជំនាញភាសាសមស្រប សម្រាប់បំពេញទៅតាមតម្រូវការ។

កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម

  • កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូមផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
  • កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូមផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការនិយាយជាសាធារណៈ

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន ផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាភាសាចិន (Mandarin Chinese) ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូង ដល់ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់។ វគ្គសិក្សារបស់យើងមានវិធីសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នាទៅនឹងជំនាញភាសាមូលដ្ឋាន រួមមាន ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន និងការសរសេរ។

កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃ

កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃគឺជាកម្មវិធីសិក្សាមួយបែបដែលត្រូវបានកែសម្រួលឱ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់សិស្សានុសិស្ស។ វគ្គសិក្សាត្រូវបានគេរៀបចំពីថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឺះដំបូង ដល់ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់។

ភាពជោគជ័យរបស់សិស្សានុសិស្សពួកយើង

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ដែលមានបុគ្គលិក ៥ នាក់ និងសិស្ស ៤២៥ នាក់ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ គឺជាសាលាភាសាអង់គ្លេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍

No event found!

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ នៅលើសារព័ត៌មាន

ខែ​កញ្ញា 01 2021ព្រឹត្តិការណ៍

ការចុះឈ្មោះសិក្សាឆ្នាំទី ១៧ វគ្គសិក្សាទី ៧១ (កម្មវិធីសិក្សាមនុស្សពេញវ័យ) និងឆ្នាំទី ១៧ ឆមាសទី ២៥ (កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតកុមារ)

Aii Language Center welcomes back our students! It has been great to walk through this together. Classrooms and educational systems will look different but our core values, mission, and vision as a school will not change. This is not...

ខែ​មិថុនា 17 2021ព្រឹត្តិការណ៍

ការចុះឈ្មោះសិក្សាឆ្នាំទី ១៧ វគ្គសិក្សាទី ៧០ (កម្មវិធីសិក្សាមនុស្សពេញវ័យ) និងឆ្នាំទី ១៧ ឆមាសទី ២៤(កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតកុមារ)

We live to learn, we learn to live! To stay updated to this era of technology in terms of educational sector, virtual learning is mainly prioritized. Of course it is! Here is what we would like to showcase our first-day activities of...

ថ្ងៃ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ព្រឹត្តិការណ៍

សន្និសីទសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សានុសិស្សកម្រិត១២

Do you doubt yourself? I suggest you continue reading this.. “The Level 12 Student Learning Conference was a great learning experience for me since I am a reserved person and this weighed me down. I thought I couldn’t make...

Load More (102)
Stay home. Stay safe. Please visit World Health Organization.
+